Uwaga: zarówno tekst, jak i zdjęcia wykorzystane zostały na tej stronie za zgodą autora.
Wszelkie dalsze rozpowszechnianie zarówno komercyjne jak i inne bez zgody autora jest wzbronione.

©2003 Akita-Ken France

 Tor przeszkód:

Agility jest sportem pozwalającym na ocenę zdolności psa do posłuszeństwa jak i umiejętność kierowania psem przez przewodnika. Porównywalne do hippicznych skoków przez przeszkody tory agility łącza skoki przez przeszkody z przejściami przez tunel, huśtawkę, palisadę, kładkę.....

 

 

 

Prawdziwa sportowa dyscyplina dla przewodnika i jego Super Akity:

Bardzo atrakcyjne dla przewodnika i jego kompana. Agility pozwala doprowadzić do perfekcji posłuszeństwo rozwijając porozumienie. Agility jest dyscyplina - która uprawiana sportowo - wymaga od pary pies/przewodnik solidnej kondycji fizycznej i regularnego treningu.

 

 

 

 

Utrzymanie kontroli:

Podczas zawodów, jest mierzony czas przebiegów, ale pod uwagę brana jest przede wszystkim sprawność psa i kontrola przewodnika nad psem. Jednak pies, który pokona tor wolno, ale bez błędów będzie lepiej klasyfikowany niż pies, który pokona go szybko ale z błędem. Do najpowszechniejszych błędów należą: zrzutki tyczek, nieprzestrzeganie narzuconych stref kontaktowych (strefy pomalowane na czerwono na przeszkodach) i odmowy (odmowa lub przekroczenie linii przeszkody).

 

 

Sport zarządzany przez oficjalną komisję:

Agility całkowicie podlega CNEA (Krajowa Komisja Wychowawcza i Agility) podlegającej SCC - Société Centrale Canine (ZK)

 

 

We Francji akity startują w klasie 'D' (psy duże i o ograniczonych możliwościach ruchowych), która jest rozgrywana na takich samych przeszkodach jak mini.

 

Bardzo niewiele akit ma brevet (najniższy stopień) agility,

bo wymaga to dużo czasu, zabawy i cierpliwości.

 

Jednak kilka startuje regularnie jak P'KILALA de Mousashi Tenkoh

należąca do Brigitte Flageul, która zakwalifikowała się do ekipy Bretanii

do wiosennych zawodów międzyregionalnych (2 psy z każdego regionu i kategorii).

TOR PRZESZKÓD

(tor przeszkód na czas, zawierający 15-20 przeszkód):

Eros w oponie

Kyomi  na kładce

P'KILALA w tunelu

P'KILALA w skoku

 

Podziękowania dla Marii Kuncewicz, która przetłumaczyła powyższy tekst z języka francuskiego.

źródło